Nasz ekspert w TV


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje i przypomina, że obowiązujące prawo nie nakłada na szkołę obowiązku ubezpieczenia uczniów. Ubezpieczenie NWW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice.

Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w tym zakresie w ich imieniu. (...) Nie jest również właściwą sytuacja, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia.


Z kim współpracujemy

Partnerzy akcji Szkolne NNW

My w mediach

szkolne NNW w mediach