Ponieważ po pierwszych wywiadówkach, wielu z nas będzie chciało wybrać dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka, podpowiadamy na co patrzeć, o co pytać i jak porównywać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych - żeby wybierać coraz bardziej samodzielnie i coraz lepiej.

Patrz na właściwą Sumę Ubezpieczenia

W ostatnich latach towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej pokazują już nie jedną ale dwie, trzy lub nawet cztery różne Sumy Ubezpieczenia dla jednej polisy, gdzie każda z tych sum dotyczy innego rodzaju Nieszczęśliwego Wypadku. Prezentują inną sumę ubezpieczenia Na Wypadek Śmierci a inną Na Wypadek Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu. Ponadto każda z tych sum może mieć jeszcze różne warianty jeśli wypadek nastąpił na skutek jakichś szczególnych okoliczności np. wypadku komunikacyjnego lub ataku terrorystycznego.

Proponujemy patrz na Sumy Ubezpieczenia dla Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu. Czyli na to, ile towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wypłacało w wypadku uszczerbku na zdrowiu Twojego dziecka a nie na to ile mógłbyś dostać w wypadku Śmierci dziecka.

Dlaczego tak?

 • Po pierwsze, dlatego że w przypadku Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu pieniądze będą Ci bardzo potrzebne, żeby wyjść z choroby (leczenie i rehabilitacja kosztuje, szczególnie kiedy nie ma czasu na stanie w kolejkach do publicznej służby zdrowia). W przypadku śmierci dziecka strata jest taką wyrwą w życiu, że wypłata X czy Y tysięcy złotych odszkodowania wydaje się nie mieć aż takiego znaczenia, a koszty pogrzebu są jednorazowe. Ale ponieważ w tej konkretnej sytuacji możemy się mylić, zostawiamy to każdemu z osobna pod rozwagę.

 • Po drugie, dlatego że u dzieci i młodzieży urazy powodujące uszczerbki na zdrowiu występują znacznie, ale to znacznie częściej niż wypadki śmiertelne. Z tabeli poniżej wynika, że statystycznie rzecz biorąc, śmierci w wyniku wypadku dotknęła w zeszłym roku szkolnym 1 na 500 000 uczniów, natomiast lżejszym wypadkom ulega co 72 uczeń (oczywiście w ujęciu statystycznym, czyli zakładając, że w ciągu roku 1 uczeń może ulec wypadkowi tylko 1 raz).

Typ szkoły Liczba
Uczniów
Wypadki
Śmiertelne
Wypadki
Pozostałe
Szkoły podstawowe 2 480 793 3 32 243
Gimnazja 1 085 275 2 24 532
Licea, Technika i Szkoły zawodowe 1 354 139 5 10 889
  4 920 207 10 67 664


Tabela 1 - Wypadki w szkołach w roku szkolnym 2014/2015 wg SIO.

Stąd też, uważamy że pewnego rodzaju manipulacją wobec klientów może być epatowanie w komunikacji z nimi Sumami Ubezpieczenia Na Wypadek Śmierci na dodatek zaistniałej w wypadku komunikacyjnym - czyli sumami wysokimi i lepiej wyglądającymi przy zakupie ale dotyczących niezwykle rzadkich zdarzeń.Patrz na sporty

Jeśli Twoje dziecko uprawia sport sprawdź czy proponowana Ci polisa obejmuje także uszczerbki powstałe w wyniku uprawiania tego sportu. Jak to sprawdzić:

 • sprawdź samodzielnie w OWU - jeśli przeraża Cię obszerność dokumentu podpowiadamy skorzystaj ze skrótu klawiszy Ctrl+F i poszukaj frazy “sport”,
 • poproś agenta o wskazanie w OWU zapisów na temat uprawiania sportów.


Patrz na odszkodowania

Polisa ubezpieczeniowa to rodzaj umowy między rodzicem a towarzystwem ubezpieczeniowym, gdzie towarzystwo mówi “Ty nam we wrześniu daj X zł składki, a jeśli w ciągu roku Twoje dziecko zrobi sobie krzywdę w wyniku wypadku, my Ci damy Y zgodne z tabelą uszczerbków i wysokością ubezpieczenia.” W związku z tym jako świadomi rodzice, którzy wiedzą już teraz ile mają zapłacić Składki, chciejmy też wiedzieć i pytajmy, ile dostaniemy odszkodowania przy ewentualnym wypadku dziecka.

 • Ile odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu
  Pamiętaj, że w wypadku Trwałego Uszczerbku Na Zdrowiu otrzymujesz zawsze 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Przykładowo: przy sumie = 20 000 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu otrzymasz 200 zł.

 • ile odszkodowania za najczęstsze wypadki
  Żeby wiedzieć co porównywać w różnych ofertach ubezpieczeniowych proponujemy wziąć pod uwagę najczęstsze wśród dzieci urazy z zeszłego roku szkolnego.
Rodzaj wypadku Liczba wypadków
zwichnięcia i skręcenia 24 562
złamania 17 038
stłuczenia, zmiażdżenia 11 177
rany zewnętrzne, rozerwania 4 639
urazy wewnętrzne 2 024
oparzenia 181
utrata części ciała 88
zatrucia 58
inne 7 897
67 664


Tabela 2 - Wypadki według rodzaju uszkodzenia ciała w roku szkolnym 2014/2015 wg SIO.

Patrz kto wypłaca większe odszkodowania za najpopularniejsze uszczerbki.

Uszczerbek
na zdrowiu
Odszkodowanie Podstawa Doszczegółowienie
Skręcenie - stawu skokowego (kostki) 1-5% str. 36 OWU
ppkt 162)
dla niewielkich zmian w zakresie uszkodzenia stawu skokowego
Skręcenie - nadgarstka 1-10% str. 33 OWU
ppkt 130)
dla niewielkiego ograniczenia ruchomości
Złamanie - kości podudzia (piszczel) 2-15% str. 36 OWU
ppkt 158)
dla nieznacznych zmian lub przy skróceniami do 4 cm
Złamanie - kości ramiennej 5-15% str. 32 OWU
ppkt 113)
dla niewielkich przemieszczeń i zaburzeń osi


Tabela 3 - Poziom odszkodowań przy najczęstszych uszczerbkach na zdrowiu dla ubezpieczeń z działu Uczeń wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Patrz czy sumy stałe?

Stałe Sumy Ubezpieczenia oznaczają, że niezależnie od ilości wypadków w ciągu obowiązywania Polisy, ma ona zawsze te same, widoczne przy zakupie Sumy Ubezpieczenia. W przeciwieństwie do takich polis, zdarzają się bowiem polisy, w których skorzystanie z odszkodowania pomniejsza Sumę Ubezpieczenia o wysokość tego odszkodowania.

Patrz czy polisa ma Progresję

Najbardziej dotkliwe, są poważne wypadki, dlatego ważnym składnikiem ubezpieczenia NNW jest progresja, czyli zwiększenie wypłaty odszkodowania, przy poważnym uszczerbku. Tak, to prawda, że takie grube wypadki zdarzają się rzadziej, ale są zazwyczaj bardziej kłopotliwe, bo powodują mocną zmianę funkcjonowania rodziny - długi pobyt w szpitalu, rehabilitacje, koszty, które temu towarzyszą.

Przy skręceniu odszkodowanie jest traktowane jako pieniądze na otarcie łez, natomiast przy złamaniu kości udowej i pobycie 1,5 m-ca w szpitalu, ma znaczenie, czy dostaniemy 7 500 czy 22 500 zł. Bo takie zdarzenie szalenie mocno reorganizuje funkcjonowanie domu - wzrastają koszty (codzienne odwiedziny rodzica w szpitalu, opieka nad pozostałymi dziećmi, wożenie na rehabilitację itp.) i jednocześnie spada zdolność rodziców do generowania przychodu (brak czasu na dodatkowe zadania, czasami potrzebny urlop bezpłatny).

Patrz na składkę za 1 000 zł Sumy Ubezpieczenia

Ponieważ oferty różnych towarzystw mają bardzo różne sumy ubezpieczenia nie zawsze łatwe do porównania, proponujemy patrzeć na to jaką musisz zapłacić składkę za 1 000 zł Sumy Ubezpieczenia. Proponujemy, więc policzyć sobie taki wskaźnik:

Składka za 1 000 zł SU = Stawka / SU * 1000

Przykładowo, jeśli w TU A za 55 zł składki SU wynosi 20 000 zł, a w TU B za 47 zł składki SU wynosi 17 000 zł, to za każdy 1 000 zł SU trzeba w tych TU zapłacić odpowiednio - 2, 75 zł w TU A i 2,82 zł w TU B. Co oznacza, że TU A kupujemy ochronę taniej choć składka jest wyższa.
I choć samodzielnie Cena i Suma Ubezpieczeniowa nie powinny być parametrem decyzyjnym bo nie mówią o tym co jest w środku tego ubezpieczenia, to dają jednak informację - gdzie jest taniej.

Patrz czy jesteś traktowany jak Klient

Zobacz jak towarzystwo ubezpieczeniowe lub agent podchodzi do Ciebie na etapie sprzedaży - to może powiedzieć jak będzie podchodził na etapie starania się o odszkodowanie. Zwróć uwagę na to:

 • czy masz wybór - czy pokazano Ci różne warianty czy tylko jeden - jedynie słuszny?
 • czy dostajesz komplet dokumentów i zawsze możesz do niego zajrzeć, bo masz go pod ręką?


Przydatne? Podziel się!

Jeśli znasz osoby, dla których te informacje mogą być przydatne - podziel się.My w mediach

szkolne NNW w mediach