Ubezpieczenie Przedszkolaka
NNW Online na 2018 / 2019

P1 P2
Trwały uszczerbek na zdrowiu 10000 zł 15000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 10000 zł 15000 zł
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowo) 5000 zł 7500 zł
Zgon spowodowany nowotworem złośliwym lub wrodzoną wadą serca 1000 zł 1000 zł
Uraz kończyny górnej lub dolnej 200 zł 300 zł
Nagłe zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem 500 zł 750 zł
Następstw urazów ciała z jednego wypadku 100 zł 150 zł
Naprawa lub nabycie protez 1000 zł 1500 zł
Świadczenie z tytułu ataku padaczki 100 zł 150 zł
CENA (za rok) 21 zł 28 zł
Kup Kup
Warianty rozszerzone
Refundacja kosztów leczenia na terenie RP 1000 zł 1500 zł
Dzienne świadczenie szpitalne 25 zł 25 zł
Amputacja kończyny spowodowana nowotworem 1000 zł 1000 zł
Diagnoza sepsy 1000 zł 1500 zł
Diagnoza nowotworu złośliwego 1000 zł 1000 zł
Pogryzienie pokąsanie przez zwierzęta 200 zł 300 zł
CENA (za rok) 26 zł 34 zł
Kup Kup
Signal Iduna OWU NNW - kliknij aby pobrać
Ofertę przygotowała firma:

Dla dzieci
w wieku
0 - 6 lat

Ochrona 24h na dobę przez cały rok:
01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

Zgłoszenia do 30.09.2018 r.

W sprawach pilnych zapraszamy do kontaktu e-mail:
szkolnennw.pl@gmail.com


Jak to działa

My w mediach

szkolne NNW w mediach