Ubezpieczenia Szkolne NNW Online
Oferta 2017/2018

Według Systemu Informacji Oświatowej w ciągu roku szkolnego statystycznie
1 na 72 uczniów ulega wypadkowi, dlatego dobrze jest "dobrze ubezpieczyć" dziecko ... tak na wszelki wypadek.

ochrona ubezpieczeniowa przez 24h i 365 dni na Całym Świecie ☺ ... więcej
Ochrona działa we wszystkich aktywnościach Twojego dziecka - w szkole, w domu, na zajęciach pozalekcyjnych, treningach sportowych, zajęciach harcerskich, wyjazdów na zieloną szkołę, obóz, kolonię i wyjazdach rodzinnych zarówno w Polsce jak i za granicą ... całą zagranicą :)
przyjazny proces zakupu - gdzie to TY wybierasz i robisz wszystko online ... więcej
  1. Przez internet - TY wybierasz wariant oraz cenę i składasz krótki wniosek - same proste dane.
  2. Na Swój e-mail - TY dostajesz komplet dokumentów ubezpieczeniowych i zawsze możesz do nich zajrzeć.
  3. Przez internet - TY opłacasz składkę, dzięki czemu posiadasz potwierdzenie przelewu.
  4. Na Swój e-mail - TY dostajesz imienną Polisę dla Twojego dziecka.
każdy z 4 wariantów rozszerzony o ubezpieczenie sportowe ... więcej
Dla dzieci, które pierwszego dnia okresu ubezpieczenia nie skończyły 18 roku życia, zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu, co oznacza że ochroną objęte są dzieci zajmujące się niezawodowym uprawianiem sportu w ramach: sekcji, stowarzyszeń, szkółek, akademii piłkarskich czy klubów sportowych - wraz z uczestniczeniem w zawodach lub treningach przygotowujących do zawodów - więcej tu
4 Warianty do wyboru: Standard Optimum Premium Prestiż


SUMY UBEZPIECZENIA:
Przy Trwałym Uszczerbku Na Zdrowiu 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Przy Trwałym Uszczerbku Na Zdrowiu (Znacznym) 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł
Przy Śmierci wskutek NW 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł
Przy Śmierci wskutek NW (Komunikacyjnego) 15 000 zł 25 000 zł 45 000 zł 75 000 zł
CENA ZA ROK: 30 zł 55 zł 83 zł 169 złINNE ŚWIADCZENIA:
Kup Online Kup Online Kup Online Kup Online
Oparzenie lub odmrożenie ciała 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu po NW 40 zł 45 zł 60 zł 100 zł
Uciążliwe leczenie następstw NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł
Koszty odbudowy stomatologicznej następstw NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Zwrot kosztów leczenia następstw NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł
Osierocenie wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł
Wstrząśnienie mózgu wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł
Pogryzienie przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł
Zdiagnozowanie Sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł
Zwrot kosztów zakupu środków specjalnych 3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek zatrucia 10 zł 15 zł 20 zł 30 zł
Pobyt w Szpitalu wskutek choroby (min. 7 dni) - - - 300 zł
Czasowa niezdolność do nauki wskutek NW - - - 30 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu - - - 20 000 zł
Rozszerzenie o uprawianie sportów Tak Tak Tak Tak
CENA ZA ROK: 30 zł

2,5 zł / m-c

55 zł

5 zł / m-c

83 zł

7 zł / m-c

169 zł

14 zł / m-c

Kup Online Kup Online Kup Online Kup Online
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczenie w szkole czy poza szkołą?

Do niedawna szkoła była jedynym miejscem kupowania ubezpieczeń szkolnych NNW, jednak tam rodzic nie był decydentem - nie wybierał towarzystwa ubezpieczeniowego, wariantu ani ceny. Nie otrzymywał też żadnych dokumentów ubezpieczeniowych czy choćby dowodu wpłaty. A wszyscy uczniowie w szkole byli ubezpieczeni na tych samych warunkach, bez uwzględnienia indywidualnych potrzeb. Dziś rodzice mogą ubezpieczać dzieci poza szkołą - bardziej świadomie i łatwiej. Sami wybierają warianty, sami opłacają składki i sami decydują o udostępnianiu swoich danych osobowych. I to oni mają Polisę u siebie - zawsze pod ręka.Ubezpieczenie Sportowe

W roku szkolnym 2017/2018 ubezpieczenie dla dzieci uprawiających sport możesz mieć w ramach ubezpieczenia szkolnego ... więcej >7 Szybkich Rad - Jak dobrze Wwybrać ubezpieczenie dziecka !!!

Podpowiadamy na co patrzeć i o co pytać np. na wywiadowkach, żeby mądrze wybierać ubezpieczenie szkolne ... więcej >

Ofertę przygotowała firma:

Dla dzieci
i młodzieży
0 - 26 lat
przy czym po 18 roku życia, tylko jeśli kontynuują naukę w trybie dziennym

Szybko i łatwo

Teraz możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci na jednej polisie i zapłacić za wszystkie jednym przelewem.1 Polisa - Wiele Okazji

Pokazując kupioną u nas Polisę w szkole, klubie lub drużynie harcerskiej unikasz wielokrotnego ubezpieczenia ... więcej >Leczenie Prywatne

Odszkodowania pokrywają (w postaci zwrotu kosztów) leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych.

1 min 57 sek.

To średni czas złożenia wniosku o ubezpieczenie dziecka online jeśli rodzic zna Pesel dziecka.


Paweł Sowa Radzi

W sprawach pilnych prosimy o kontakt:
Pn - So w godz. 08:00 - 21:00

691 659 859

szkolnennw.pl@gmail.com

My w mediach

szkolne NNW w mediach